Over ons

Het idee om een stichting op te richten is voortgekomen uit mijn eigen ervaring met de ziekte kanker.

Wanneer je tijdens het gesprek te horen krijgt dat je kanker hebt, besef je dit nog niet meteen. Als je vervolgens thuis komt, begint de informatie pas te landen en komen er veel vragen naar boven. Bij medische vragen kun je terecht bij de arts of verpleegkundig specialist maar bij vragen over de onzekerheid die kanker met zich mee brengt en de mentale gevolgen is het prettig om met een lotgenoot te kunnen praten. Uit onderzoek is gebleken dat bijna driekwart van de patiënten op een zeker moment behoefte heeft aan lotgenoten contact. Bijna iedereen die contact had met lotgenoten, geeft aan er iets aan gehad te hebben, zoals steun, (h)erkenning, tips en informatie, en begrip. Wij willen door het oprichten van deze stichting zoveel mogelijk patiënten de kans bieden om zo laagdrempelig mogelijk contact met lotgenoten te hebben.

Bestuur

Ken Driessen

Toekomst

In de toekomst hoopt de stichting meer patiënten en ervaringsdeskundigen te kunnen betrekken bij de stichting. Hierdoor kunnen patiënten aan specifieke vrijwilligers gekoppeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan patiënten met dezelfde kankersoort, naasten contact, ouders van zieke kinderen met elkaar in contact brengen en leeftijdsgenoten voor leeftijdsspecifieke vragen. Ook wil de stichting patiënten erbij betrekken en hen een kans geven om iets voor andere patiënten te betekenen, om zo iets positiefs uit hun ziekte te halen. Dit kan door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden en ervaringen te delen.

Wil je in contact komen met een van onze vrijwilligers?

Klik op onderstaande button om het contactformulier in te vullen en een vrijwilliger zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.