Bram Dirkx: Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Bram Dirkx, 33 jaar en geboren en getogen in Venray. Na mijn studies rechten en geschiedenis ben ik als advocaat aan de slag gegaan. Naast mijn werk doe ik vrijwilligers- en bestuurswerk. Het biedt een mooie afwisseling op het werk, maar geeft mij vooral ook het gevoel om iets moois terug te doen voor de samenleving, die ons allen zoveel biedt. Mijn betrokkenheid bij verschillende goede doelen en projecten hebben mij laten zien dat vrijwilligerswerk de katalysator voor positieve verandering kan zijn. Door samen te werken met toegewijde bestuursleden en vrijwilligers, hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de Stichting Kankerpraat, een stichting die mij nauw aan het hart. Ken zijn verhaal over kanker staat helaas niet op zichzelf, maar zijn levensverhaal doet dat wel. Zijn kracht om zijn ervaringen om te buigen naar een hulpplatform voor (naasten van) mensen met kanker, in de vorm van Stichting Kankerpraat, is indrukwekkend en prachtig, maar de stichting is ook relevant. Kanker speelt helaas een rol in ons leven, of we dat nu willen of niet. We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die kanker heeft (gehad) of misschien heb je zelf te maken (gekregen) met deze ingrijpende ziekte. Op zo’n moment is het prettig dat je in contact kunt komen met iemand die raakvlakken heeft met de ziekte, die begrijpt hoe je je voelt. Stichting Kankerpraat tracht die vertaalslag te maken en de connectie te zijn tussen ervaringsdeskundigen en hulpzoekenden en waar een veilige ruimte aan patiënten en naasten wordt geboden om ervaringen kunnen delen en steun kunnen vinden. Daar lever ik als bestuurslid graag een bijdrage aan. Daarbij focus ik mij in mijn bestuursfunctie, samen met een mooi en divers team, vooral op de organisatorische kant van de stichting. Als bestuur trachten wij te zorgen voor een goede infrastructuur en welkome organisatie, zodat de vrijwilligers de hulp kunnen bieden aan hulpzoekenden.