ANBI status rapportage

Naam:
Stichting Kankerpraat

Fiscaal nummer (RSIN):
864534978

Adresgegevens:
Heuvelweg 17, Melderslo
0852129188
info@kankerpraat.nl

Doelstelling volgens de regelgeving:
Onze missie is om patiënten zo laagdrempelig mogelijk lotgenoten contact aan te bieden en te informeren over de professionele psychosociale zorg.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
Zoveel mogelijk samenwerkingen aangaan met ziekenhuizen, huisartspraktijken, patiëntenvereniging en andere stichtingen om zoveel mogelijk patiënten te bereiken. Ook zijn we bezig met het verder uitbreiden van ons vrijwilligers team, dit doen we zorgvuldig zodat we de patiënten/naasten de beste hulp kunnen bieden.

Bestuurssamenstelling:
Ken Driessen – voorzitter
Vito Smedts – penningmeester
Steffan Cox – secretaris

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
– Telefonisch benaderen van patiënten en naasten die zich bij de stichting hebben gemeld.
– Opnemen van podcast afleveringen.
– Verder opzetten en uitbreiden van het team van vrijwilligers.
– Contact leggen met zorgverleners zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere stichtingen om eventuele samenwerkingen op te zetten.
– Naamsbekendheid van de Stichting vergroten door verschillende activiteiten uit te voeren.

Beleidsplan:
Klik hier voor het beleidsplan 2023