Doneren

Door donaties is het mogelijk voor Stichting Kankerpraat om zoveel mogelijk patiënten en naasten actief te ondersteunen in hun proces. Ook kunnen we met je donatie onder andere de landelijke bekendheid vergroten, het vrijwilligers team uitbreiden, de vrijwilligers opleiden en kunnen we zorgprofessional voorzien van brochures waarmee zij patiënten en naasten informeren over Stichting Kankerpraat.